+ عصبانیتم داره یادم میره

از اوج ناراحتیم داره کم میشه

ولی بــــدجـوری از چشمم افتاده

در حد یک آدم خیــلی معمولی

مث خیلیا ک هر روز تو خیابونا میبینم

و همچین چیزی هیـــچوقت حتی واسم قابل تصـور نـــبود

اوج ویـرانی

این ینی فاجـعه !