- روی هیـچ آدمی حسـآس نـــباش

چون خودت اذیت میشی

آدما رو یا دوسشون داری یا نــداری

اونایی ک دوسشون داری رو بهشون محبت میکنی

اونایی هم ک دوسشون نــداری ، نـباید روشون حساس باشی

مث آدمایی ک توی خیابون میبینی

همه آدمایی ک توی خیابون میبینی رو مگ دوس داری ؟

حالا ب بعضیاشون هم سلام میکنی !


* اینا حرفای همکارم بود ، بعد از غر ُ نق زدن من واسه ناراحتی از دیدن بعضی از فوامیل !