+ شهناز خانوم ک معرف حضور همتون هس ، نه ؟

پسرش ی زن صیغه کرده ( زن داشته ، ولش کرده رفته ؛ واسه همین این ُ صیغه کرده ؛ دائم نـمیشده )

پسرش 30 سالشه !!

عروس 60 سال !!!!

حالا خود ِ شهناز خانوم 47 سالشه !×


میگه جالبیش اینجاس ک هربار میبینمش باید بهش بگم "سلام دختر" ، "سلام عروس خوشگلم" !!!!!!

میگه کافیه بهش بگی بالای چشمت ابروئه ، از وسط دو تیکه ام میکنه !

عکسشم دیدم  : |

از شدت فضاحت قضیه فقط خندیدم  : /

پسرا ؟؟؟ ب کجا چنین شتابان ؟؟؟