+ از این حرکت خودم خوشم میاد

وقتی میبینم یکی ( ک نسبت یا ارتباطش با من نزدیکه ) امروز خوشگل شده ، آرایشش قشنگه ، مدل موهاش بهش میاد ، لباسش خوش رنگه ، مدلش قشنگه ، دستبند گردنبند ساعت گل سر و هرچیزی ک بنظرم قشنگ بیاد ، میرم بهش میگم

مثلا میگم چقد این لباست بهت میاد ، چقد روسریت خوشگله

یا حتی دیده شده یکیُ جایی دیدم نـتونستم برم جلو باهاش حرف بزنم ، بهش اس دادم ک مثلا ؛ روسری نو مبارک !


اعتقادمم اینه ک وقتی آدم میتونه ب همین راحتی ، با یک کلام ساده ، بدون کبر ُ غرور

با صمیمیت ُ سادگی ، یکی ُ خوشحال کنه

چرا ب همین راحتی خوشحالی ُ از همدیگه دریغ کنیم ؟


و الحمدلله تا حالا نـدیدم کسی ُ ک از این فیدبک من خوشحال نـشه یا حتی ذوق نـکنه 


من ادعای مهربون بودم نـدارم ولی مهربونی گاهی وقتا خیلی ساده اس .