+ پدربزرگ مادریم ، وقتی مامی خانوم مجرد بودن ب شکل خییلی اتفاقی فوت میکنن ، علت فوت : آنفارکتوس قلبی


پدربزرگ پدری هم ب دلیل بیماری قلبی فوت کردن


مادربزرگ پدری خییییلی سال پیشا دکتر گفته بوده ایشون بدلیل وضعیت قلبشون تا یک ماه دیگ بیشـتر زنده نـیستن [تو رو خدا چشم نـکنین ، من همین ی مامان بزرگ ُ دارم  : (]


پارسال جناب پدری خیییلی ی دفه ای آنفارکتوس قلبی کردن

البته قبلش چون اطلاعی نـداشتیم ُ جدی هم نـمیگرفتن خودشون ، از بسته بودن کامل دو رگ و بسته بودن 70% رگ دیگ قلبشون بی اطلاع بودیم ک همون 30% هم بسته شد ، ک دیگ شد آنچه نـباید میشد !

و خــــدا ب معنـآی واقعـی کلمه جناب پدری ُ بهمون برگردوند ، واقعــآ یک عمر تازه داد

و الآن هم  pacemaker دارن


در خانواده پدری هم این ارث قوی متاسفانه بین پسرها پخش شده ! و کاملا تحت کنترل پزشکن ک ی وقت خدای نکرده مشکلی پیش نیاد


مامی خانوم ی چندوقتی هس ک ب ندرت ُ با فاصله زمانی زیاد احساس سنگین بودن قفسه سینه رو میکنن

البته با استرسای زیادی ک خانوم دکتر وارد کرد ، باعث شد ک یکم تحریک بشن ک ب شکل جدی برن سراغ دکتر ُ اکو ُ تست ورزش ُ پزشکی هسته ای ؛ بشه ک بریم !


جناب پدری دیابت دارن ، ینی توی ژنمون هس ، هرچند ما خیییییییلی کنترلشون میکنیم ُ نـمیذاریم هرچیزی ُ بخورن ُ خودشونم همکاری میکنن


جناب مادری چربی خون دارن ، البته اونم خیییییلی کم ، شاید در حد 20 تا بالاتر بودن از حد نرمال ، ولی خب بلاخره هس


وقتی داشتیم برنامه میریختیم ک کی بریم دکتر ُ پیش کی بریم ، خنده ام گرف !!

گفتم ینی دیگ هــــــــر چیز فوق العاده ای بوده از دو طرف بهمون انتقال دادین ، ژنا هم ماشالا قوی !

خدا حفظمون کنه فقط  : /


+ تو رو خدا آخرش ی "ماشالله لا حول ولا قوه الا بالله" بگین ، خواهــــش میکنم

همینجوریش ناقصیم  : دی