+ خب این چـند روز بحـــدی سرم شلوغ بوده ک حتی خانواده هم درست و حسابی نــدیدن من ُ

و کلا هــلاکم از شــدت خســتگی و واقعا فـرصت هیــچی ُ نـدارم

چون اول محرم شده ، اومدم فقط دو تا چیز ُ بهتون معرفی کنم  بگم ُ برم


کانال تلگـرام : کانالی ک مخصوصا واسه محرم کلی برنامه داره و هر روز یک کلیپ معنایی و فوق العاده میذارن

در جریانین ک من خودم تلگرام ندارم ، ولی کلیپاشون ُ نگاه میکنم و شــدیدا هم توصیه میکنم شما هم گوش کنین ُ لذت ببرین

حیفم اومد ب شماها نـگم

[ لینک کانال تلگرام ]


این فایلی ک می خوام بذارم همدم ُ همیشه همراه من بوده ، همیشه لحظات سختم ب این کلیپ پناه میبرم

البته الآن فقط فایل صوتیش ُ دارم

دیدم مناسب ایامه ، گفتم به شما هم توصیه کنم گوش کنین

این کلیپ هنـــوزم عشــق منه ...

[ کلیک ]