+ خب نمیدونم در جریانین یا نه !؟ ولی من اکثــر قریب ب اتفاق ! فیلمای ژانر وحشت ُ نگاه میکنم

ی چند وقت هس ک دارم ی سریال فــــــوق وحشــناک نگاه میکنم


اینقــــــــــــــدر ک هی اینا کشتن ُ، خوردن ُ، حموم خون گرفتن ُ، تیکه پاره کردن و قص علی هذا ! (گفتنش باعث بهم خوردن حالتون میشه یحتمل !)

دیگ حالم بهم خورد اصن !

دلم ی فیلم لاو میخاد !

هــندی حــتی !!


بابا این آمریکایی ها هم چندتا تختشون کمه ظاهرا !×


پ.ن : ولی با شناختی ک از خودم دارم میدونم تا وقتی ک تمام فصلای این سریال نیاد ُ کاملا تموم نشه ، من ول کنش نیستم ک ×.!