امام باقر(ع) :
اگر مردم می دانستند چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حســین (ع) است

از شوق زیــآرت می مُــردند .


عشــق است حسیــن