+ خب من همیشه این مد نظرم بوده ک اسم دختر فقط و فقط "فاطمه" باشه

چون حدیث داریم از پیامبر (ص) ب این مضمون ک در هر خانه ای ک "فاطمه" باشه غم راه نـداره

و الان هم یک حدیث دیگ خوندم ک نوشته بود ب اون خونه فقـر راه نـداره


همه میگفتن خب این نظر توئه ، باباش چی ؟

میگفتم خب پدرشم باید قبول کنه دیگ ، اسم بهتر از "فاطمه" ؟؟!×

و خب خداروشکر پدرش هم قبول کرد  : دی


چندوقت پیش همکارم گف دیشب خوابتو دیدم

خواب دیدم با مامانت و بچه ات ک "دختر" هم بوده ؛ اومدی ک واسش اذان بگن

گف خیییییییلی خوشگل بوده ، سفیــــد ، چشم مشکی ، چشماش درشت (تعریف از خود نباشه میگف شبیه خودت بوده  : دی )


خلاصه دیروز نمیدونم بحث چی بود ک ی دفه گف آره دیگ "فاطمه دخترت" !!!

گفتم تو از کجا میدونی اسم دختر من چیه ؟

گف تو خوابم دیگ ، اسمش فاطمه بود


دیگ ظاهرا اسمش فقط باید "فــآطمه" باشد  ; )