+ یادش بخیر !

از 30 خرداد جز پیش نویس ها بوده ک ی روزی پست بشه !!

اگ این مدتی ک نبودم ، میبودم ، حتما ی روزی پستش میکردم ..!×