+ اصن من هلاک این چشم پاکی همکارامم

همون اوایل ک میومدم سرکار ، ی بار گوشیم کنار یکی از همکارای خانومم بود

فک کنم ی اس ام اسی چیزی واسم اومد ، صفحه گوشیم ظاهرا روشن شده بود

بعدش ک رفتم گوشیم ُ بیارم ، همکارم گف راضی باش من عکس پس زمینه گوشیت ُ دیدم

اصن من دهنم باز مونده بود از تعجببببب !!  ک اصن مگ داریم ؟! مگ میشه ؟!


یکی دیگ از همکارای آقا هم بشـــدت ازش مطمئنم ، هم خودش گله ، هم خانومش و هم حتی دخترش

خانومش هم اینقدددددد ناز ُ مومنه ک نــگو ، حافظ کل قرآنه ، اصن خانومش ی نور خاصی داره ، خیییلی خانومه

ینی من هربار گوشی یا سیستم خونه رو میدم بهش ، شک نـــدارم ک کوچکترین سرکی ب هیییییچ جا نـمیکشه

و همیشه هم میگم از امانت داریش مطمئنم ، چون واقعا مومنه ( البته میدونم ب هیچکس جز خـــدا نــباید اینقدر مطمئن بود ، این مدنظرم هس )


یکشنبه یکی از همکارا تماس گرف باهام ، حالا من در تعجب ک اون همکارم چه کاری میتونه با من داشته باشه ؟!

مگ اینک مثلا خواهرش ی پیغامی چیزی داده باشه بهش

زنگ زدم بهش ، بعد از کلللللللللللی تعارف ک اگ زحمتیه نـمی خوام ، اصن انجام نــدین ، میگم خب حالا بگین ببینم چیه ؟  : |

گف پسرعموم فیلم عروسیشو میخاد ، نوارش ُ داده بمن ، گفته فقط میخام خانوم انجام بده ، اگ زحمتی نـیس شما واسش انجام بدین

گفتم باشه ، فیلم ُ آورد ، سیستمم ُ عوض کردن ، پورت دستگاه ُ کیسم نـداشت

گفتم شرمنده نـمیتونم ، اون سیستم قسمت آقایون میشه ک من صلاح نـمیدونم

حالا امروز اون همکار آقا دیگ صدام زده ک بیاین ، همون نوار ُ بمن گفته

من گفتم میذارم روی این سیستم فقط شما انجام بدین ، من گفتم انجام نـمیدم ، اجازشو هم از رئیس گرفته

گفتم باشه فقط شما حواستون باشه کسی ب این سیستم دست نـــزنه !


قشنگ میشه تفاوت ی محیط کار قرآنی ُ مذهبی ُ با محیطای دیگ دید ، قشنگ ملموسه


حالا تا قبل از اینک بیام سرکار ، چیزی ک بین همه رواج داشت ُ میدیدم این بود ک تا میدیدن یکی مثلا حواسش ب گوشیش یا سیستمش نـیست ، سریع حمله ک ببینن مثلا توی گوشی فلانی چخبره ؟!؟


حالا البته یگم خودم ی بار از این کار ضربه خوردم ، و بعدش چقدررر کاسه کوزه ها سرخودم شکسته شد !

و البته بعدش طرف فهمید من ب کسی چیزی نــگفته بودم ، ولی معلوم نــیست ! کدوم فضولی وقتی من دو دقه رفتم wc سریع رفته سراغ سیستمم ک ببینه چخبره ؟!

داستانی بود اونم ...


وقتی این دست آدما رو دیدم ، حالا حتی حساس شدم ب اینک اسکرین گوشی ُ کسی ُ بدون اجازه ببینم

اگ این حس امانت داری ُ اعتماد بین همه مردم بوجود بیاد ُ همه بهش عمل کنن ، خیلی احساس امنیت همه افزایش پیدا میکنه

اصن بنظرم نـصف اختلافا حل میشه