+ در آســتآنه 24 سالگـی !

چیزی نــمونده دیگ


شنیده بودم ک سن 28 سالگی و 40 سالگی دو سن رشد ُ بلوغ انسان محسوب میشه

ینی مثلا من ، اگ تا 28 سالگی ب هرجایی رسیدم ، رسیدم

اگ 28 سالم بشه و هنوز هیچی نـشده باشم واسه خودم ؛ ینی بعد از اونم نـمیشم

این دو تا سن بلوغ توی دوره رشد انسان محسوب میشه


اگ کسی توی سن 40 سالگی ب هرجایی رسیده باشه ، دیگ تا آخر عمر همونه

اگ روند صعودی داشته باشه ، تا آخر عمرش همون روند ُ ادامه میده

اگرم هر خصلت یا رفتار بدی در آدم تا سن 40 سالگی موندگار شده باشه ، دیگ تا آخر عمر هست


خیلی وقته دارم فک میکنم ینی 28 سالگیم چجوریم ؟!

حرفی دارم واسه گفتن ؟

چیزی دارم واسه عرضه ؟!


گذر عمر جالبه ، واقعا جالبه


نـمیدونم قبلا ب این فک کرده بودم ک ی روزم میرسه ک 24 سالم بشه یا نه ؟!


+ خواستم اینم بگم ، گفتم ی وقت دیر نــشه


در هر شرایطی هستی باید سعی کنی از همون شرایطت لذت ببری

حتی اگ مریضی ، بیماری داری

حداقل نعمتت اینه ک هوش ُ عقل داری ک میفهمی ک مریضی

میشد همینم نـباشه ، نـمیشد ؟!

میدونم آسون نـیست

ولی باید لذت برد ، از هرجایی ک هستی ، از هر شرایطی ک داری


همیشه آدما فک میکنن شرایطی ک فلان دوستشون داره خیلی از خودشون بهتره

اینم همون قضیه مرغ همسایه اس ک غازه


امام علی (ع) می فرمایند : زنــدگی پیچیده شده با مشکلات  [ کلیک ]

ینی اصن زندگی توی دنیا مترادف با آسونی نــیست

زندگی توی این دنیا ینی سخــتی


حالا هرکسی در حد خودش ی سختیایی داره

و ب قول فیروزه سیـآه ، هرکسی باید خودش بفهمه ک چجوری باید حال خودش ُ خوب کنه