+ اون فیلمی ک قرار بود من سر ُ سامونش بدم ، خودم اصن نگاش نـکردم ، فقط در ی حد کوچولو و گذرا ک ببینم درسته یا نه
همون موقع تحویل داده شد ، حالا گفتن ی جاهاییش مشکل داره
مجبورم بشینم همش ُ از اول تا آخر چک کنم

ب این نتیجه رسیدم ک فیلـم عروسی هرکسی فقــط میتونه واسه شخص اون آدم جذاب باشه ، ولاغیـــــــر !

حوصله ام سر رف ! فقط همین ک ببینی عروس ُ داماد کین ُ چه شکلین کفایته دیگ !
واسه خودشون قشنگه

چقــد فرهنگـآ متفاوته ! ...
ب حرف پسرخاله ام رسیدم : تا حالا فرهنگی ب غنی بودن فرهنگ خانواده خودمون نـدیدم