+ فیلم وحشتناک زیاد میبینم ، ولی میدونم فیلمه ؛ امـآ واقعیت فرق داره ، نـمیشه تحمل کرد ...

نوشته بود نـبینین ها ، ولی دیدم

شما حیوونم نـیستین ...

قلبش ُ از توی سینه اش درآورد خورد . . .

خــــدا ب بدتـرین شکــل ممکــن خوار ُ ذلیل ُ لعنــــت ُ عــذابتون کنه انشــــــــــالله ...


#بازگشت_دوباره_جگرخواران_صدر_اسلام