+ دیروز داشتم توی اینستا عکس نوزاد میدیدم ، ی دفه یادم افتاد اِاِاِ !! من دیشب خواب دیدم !

خواب دیدم یک بچه داشتم ، نوزاد بود ، وای خدا کوچــولو بود ، حسش واقعـــآ فوق العاده بود

جالبه من در واقعیت با بغل کردن بچه هیــچ مشکلی ندارم ، کاملا بلدم ؛ ولی توی خواب انگار یکمکی هول شده بودم 

می خواستم بهش غذا بدم ، وقتی یاد حسم افتادم کلللللی حسای قشنگ اومد توی وجودم


من خواب اینک بچه دارم زیاد دیدم ، چه خواب اینک ی بچه نوزاد داشته باشم ، بچه چند ماهه ، چه حتی وقتی بچه می خواست بدنیا بیاد

هروقت از این جنس خوابا میبینم ، تا ی هفته توی توهمم  : دی حسش همراهمه ، ولی این بار زود حسش پرید !!×

جالبه ک خیلی وقته از این خوابا ندیده بودم ، و اصلا هم توی فکر هیچ بچه ای نبودم ، ولی تا حالا خواب ندیده بودم ک بخوام ب بچه ام غذا بدم !


و بیشتر تر جالبیش اینه ک توی همه خوابام ، بچه ام پسره !!!


+ رئیس میگه فلان فایل ُ الآن واستون میفرستم

میگم : واسه من ؟

میگه : آره دیگ

میگم : خب من تلگرام ندارم !

با ی خوشحالی شگرف ! میگه : واقعــــــــا بهتون تبریک میگم ، راااااااااااحتین

میگم : آره ، دارم زندگی میکنم

میگه : آره واقعــآ ، آفریــن ، خیــــــــلی کار خوبی میکنین

(البته فک میکردم ناراحت بشه ، چون روند یکم سخت تر میشه ؛ ولی ظاهرا دل همه پُره !..)