+ کی گفته ناامیدی بده ؟

کی گفته اصن امید چیز خوبیه ؟!؟!

ناامیدی خیلیم خوبه ، تهشم هیچی نـیس جز خودش


اصن کی گفته در ناامیدی بسی امید است ؟

کی گفته پایان شب سیه سپید اس ؟

اینا همه شعر و ساخته توهم آدماس

توی ناامیدی هیـچی نـیس ، هیچ نوری نیس ، تهش بازم ناامیدیه

پایان شب سیاه ناامیدی هم بازم سیاهه ، بازم ناامیدیه

ناامیدی خیلیم خوبه

لااقل انتظار هیچی ُ قرار نیس بکشی ...


پ.ن : این پست هیچ ربطی ب ناراحتی مامی خانوم نـداره ، نگران نـشین .