+ کافیه یکی توی خیابون بمن راه بده ، حالا چه سواره باشم چه پیاده

وقتی میگم راه بده ینی اینک ب احترام ِ شخص ِ من ، ترمز کنه و حالا ایضا با احترام تعارف هم بکنه ک بفرمائید

ینی من تا نیم ساعت بعدش دارم اون شخص ُ دعا میکنم :

"خدایا واسه زن و بچه اش حفظش کن ، خدایا ب راه راست هدایتش کن ، خدایا عاقبت بخیرش کن ، خدایا جیبش ُ پر پول کن ، خدایا بهش سلامتی بده و ..."


+ راه بدین به همدیگ ، علی الخصوص من  : دی  آخرتتون ُ تضمین کنین ! (نیس متجاب الدعوه ام !)