کنــآر قـــدم هــآ جــآبر

سوی نیــنوا رهســپاریم ...


عشــق


پ.ن : التمـآس دعــآ برای توفیق زیـآرت ِ با معـرفت و مقـبول و ایضا حـلالیت
(اگر امکانش هست،اگر نــیست بگین لطفا)
[فایل صوتی عنوان]