تلگرام ُ دوباره نصب کردم ولی همچنان ازش استفاده چندانی نمیکنم

بیشترین تایم آن بودنم هم اختصاص پیدا میکنه ب چک کردن عکس پروفایل بقیه  : دی


بچه جِزقِل پروو بمن واسه اولین بار توی تلگرام پیام داده ک " سلام ، منو وصل کن فامیلی" !!

اولا ک تو حداقل ده سال ازم کوچیکتری ، این چه طرز حرف زدنه ؟

جای سلام علیک درست و حسابیته ؟؟

ثانیا امری با من حرف میزنی ؟ دستور میدی ؟!

ثالثا خب تو ک بابات دوس نداره با فامیل رفت و آمد داشته باشین ، گیریم اصن ما گروه داشته باشیم ؛ گروه ُ چیکار داری ؟؟؟

اخبار فامیل ب درد کسایی میخوره ک توی فامیلن ×

رابعا !! منو وصل کن ب فامیلی ؟! منظورت گروه فامیلیه ؟؟

حالا همه اینا ب کنار ، من اگ بهت بگم ما اصلا گروه فامیلی نداریم ، تو باورت میشه ؟

نه خداییش باورت میشه ؟

بعد من بیام عز و جز کنم ک ب تو ثابت کنم ک باور کن ما اصلا گروه فامیلی چیزی نداریم ، ی وقت فکر نکنی میخایم چیزی رو شما نفهمین هاااا

باید بهش بگم هنوز اونقد بیکار نشدیم توی گروه سراغ همو بگیریم ...


پ.ن : "اولا" و "ثانیا" خدایی خیلی مغرورانه و توام با تکبر نوشتم ، نه ؟

حالا انگار مثلا من کی هستم

خدایی خودمو بزرگ نمیبینم ، ولی ادب اقتضا میکنه آدم با بزرگ تر از خودش مودبانه صحبت کنه نه امری

ولی داغ کردم ی چیزی گفتم شما باور نکنین  ; )


* جوابشو کلا ندم راحت ترم "سَر کَم ؛ سخن کَم"

والا !