+ ینی هربار ما نیت کردیم بریم پارک ، هوا بارونی شد اونم تند !!

همراه با طوفان و رعد و برق !!!

و در مواردی دیده شده ک حتی باید نماز آیات خوند از شدت ترس از رعد و برق !.! 

اشکال نداره ؛ ببار ، ببار ک در هر شرایطی عشقی :/  : دی


+ خانوم دکتر : ای وای مردم توی میدون شهدا خیس شدن

 : چخبره مگ ؟

خانوم دکتر : آقای رئیسی صحبت داشتن

: مردم ُ ول کن ، برو پایین کشکا رو از زیر بارو بردار ک خیس شدن : ))

[ لازم بذکره ک این کشکا یک هفته ای توی حیاط بودن ک خشک بشن ، با این وضعی ک ما از جامون تکون نمیخوریم ، فک کنم حالا حالاها باید همونجا بمونن : ))) ]


+ درسته گفتن "تپ 30" تا آخر هفته توی مشهد رایگانه !

اما بشرط اینک پیداش کنی : / 

ما ک هر وقت لازمش داشتیم ، توی هر محدوده ای بودیم ماشین نداشت : |