۷ مطلب با موضوع «دو کـلــآم با خــ❤ــدآی جـــــآن» ثبت شده است

188

خـــدآجـون

دلم ُ گیر جایی نــکن که هیچ سنخیتی با من نـداره ...

اگه چیزی بود که قرار نــبود مال من باشه ، مهرشو به دلم نــنداز ...

دلم ُ به جایی گره بزن که رضات توشه

که میدونم باهامه ...

که میدونم مال خودمه ...


* برگرفته از وب : زی زی گـولو

 • زینـب خــآنم
 • يكشنبه ۲۰ تیر ۹۵

177

 خــــدآ جــون ؟؟


http://s6.picofile.com/file/8257789642/_20160626_234758.JPG

 • زینـب خــآنم
 • چهارشنبه ۹ تیر ۹۵

171

مــولای من ، یا صــآحـب الـزمــآن :

ز بـس ک پـرده عصــیـآن گرفته چشمم رآ

تـــو در کنـآر منــی

مـــ ـــن تــــو را نــمی بیـنم . . .


+ آمـــدم دوبـآره . . .

[ گـوش کنیـد ]


+ التـمـآس دعــآ
 • زینـب خــآنم
 • شنبه ۵ تیر ۹۵

114

+ همیشه کلی فکر میکردم ک دعام ُ حـروم نــکنم

اون دعایی ک میگن بعد از هر نماز واجب انشــآلله مستجابهـ

یکی دو روز پیش ب جایی رسیدم ک هیچی نــمیخواستم بگم

فقط صـلوات فرستادم

هـیچی نـگفتم ، هیــچی نــخواستم

خســتهـ شدم ...

فقط باید ی چیزی بخوام

باید واقع بین بود

چیزی ِ ک هممون کم داریمش ، یا استفاده نـمیکنیم

یاد نــداریم درست استفاده کنیم ازش

استفاده کردن ازش هــنر میخاد

کار هرکسی نـیس پذیرفتن این حـرف

"عقــل"

دیگ فقـــط می خوام دعـآ کنم ک خـــدآ بهم عقـل بده

عقـل ِبا عمـل

عقــل ِ با استـفاده

عقــل ِ مجـری

عقـل ِ مفید

عقــل ِ کاربردی

 • زینـب خــآنم
 • شنبه ۱۸ ارديبهشت ۹۵

14

وقـتی انســآن بجــآیی رسید ک : " سُبحانَک انی کنت ُ مِن الظالِمین "

تو اینی ، و من اینم ؛ درهــآ برای انســآن باز میشود

وقتی درها بسته می شود ک گمــآن میکنم "مــ ــن" کَــسیم و "او " را نــمیبینم

دیگــرآن را میبینم و "او " را نـمی بینم

بعد میگویند برو خودت در را باز کن ، بـده دیگــرآن در را باز کنند اگــر هــنــر دارند ×

امــا اگر رسیدی ب آنجــا ک " اَن لا اِله اِلا اَنت "

"او " را دیدی ، و صفات "او " را ، قــدرت "او " را ، تجــلی "او " را ، حاکمیــت "او " را در وجــود "اِن ِ الحُکم ُ اِلا لله"

و بعــد خودت هــم  در ِ نـیســتی را کوفــتی و هســت شــدی

بعــد درب هــآ برآیــت بــآز می شــود  . . .

« دوبــآره آمــده ام تــآ دوبــآره در بــزنم

اگــ ـــر جـــوآب نــیــآید ، دوبــآره در بــزنم . . .  »

* [ دانلـــود ]

 • زینـب خــآنم
 • سه شنبه ۱۴ مهر ۹۴

11

+ اصن فک میکنم فلسه اش همینه !

گاهـی خــــــــدآ ی شــرایـطی رو واست پیش میــآره ک بهت حــآلی کنه

ک آهــآی بنده من ک ظاهرا خوشی زده زیر ِ دلت و از همه چی و همه کَـس و حــتی من غافــل شــدی

ببین عزیــزم اگ من نخــوام هیـــــــــــــچ احــدی هیـــچ کاری ازش برنمیاد ک واست انجام بده

پس فقط خودمم و خودت . . .

آی خــــــــدآی ِ مـن

من ک جــز خودت هیــچ کیو ندارم ، ب هیـچ کدوم از خلقــتم امید ندارم

دسـتمو بگیـــر ، جلــوی بدخواهــآ جــوری بلــندم کن ک هیــچکس ب مُخَــیله اش هم خطـور نمیکرده . . .

خــــــــدآی ِ من

با بغــضـی ک یکســره داری میبینیش ، با تک تک سلولـآی وجــودم میگم

خودت میدونی چـــــنــد وقته ک هیــچـــی ُ ازت با این حال نخواستم

ک چـــــنــد وقته ک اصن هیـــچی ُ با این شــدت و حــدت ازت نخواســتم

ک چـــــنــد وقته اصن هیچی ُ اینجـــوری جــدی ازت نخواستم

ی بــآر حاجــتمو بده . . .

حــآشــآ ب کــرمت . . .

 • زینـب خــآنم
 • شنبه ۴ مهر ۹۴

5

داشــتم ی پُســت ِ طول و درآز مینوشــتم ، همش غُــر و شـکــآیـت و نــآله و شــآیـدم ناشُـــکــری . . .

همیشــهــ پرهیــز میکردم از اینک مبــآدا غُــرآی دلمو بنویسم و با حــرفـآم تصــور یکی دیگ رو هم ب خــدآ حتی یکـم ، از حالت مثــبت خــآرج کنم

داشـتم مینوشتم ک نــیــــلـــو  Download Viber emoticon (purple_heart) پیام داد ، ک کلی وقت گـذآشت و کــلـــی حـرف زد باهــآم ، حــرفــآیی ک واقعا جــآی تامــل داره ...

بعضــی حرفــآش خیلی ب دلم نشست ، میگن آنچه از دل برآید ، لاجـرم بر دل نشیند ...

همین بود دقیقا

دیــر یــآدم افتاد ک کپـی کنم حرفــآشو ، بــآزم همینا غنیــمتـهــ ...

 

+ به بزرگیش شک نکن اگه دنیا بکامت نیس ...

 

+ برا اون هیچکاری نداره ... واقعا هم نداره عین اب خوردنه
ولی بشین کلاتو قاضی کن چرا نمیده
یجای کار میلنگه حتما ...

 

+ با دلت ... از ته دلت ... همونجا که بغضیه ... همونجا که درد میکنه ....

از همونجا برو باهاش حرف بزن ....

برو بهش بگو کم اوردم ، دیگه حریف دلم نمیشم ؛ برا بهونه هاشو بغضاش...

بگو اومدم خدایی کنی

اومدم دست دلمو بگیری ، بگی اروم میکنمش ...

حتی حتی اگه اون اتفاقی که منتظرم نیوفته ...
بگو فقط ارومم کن ...

الان ارامش میخوام چیزی که ندارمش
 اگه بدی شکر ... ندیم شکر

 

+ حس کن خدا بغلت داره میکنه

حس کن خدا دستاشو داره دراز میکنه سمتت

حسای خوب بده به دلت ...

 • زینـب خــآنم
 • يكشنبه ۲۹ شهریور ۹۴
عــرضم ب حضورتون ک !

اینجــآ خـبر خـاصی نــیس : )