۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

28

http://www.upsara.com/images/wy8d_saveasimage5979x1_12.jpg


+ حــلـآم کــنین

دعــآگوتـون هســتم انشـآلله

التمــآس دعــــا  : )

  • زینـب خــآنم
  • سه شنبه ۱۷ آذر ۹۴

27

+ ببیــن "زنـــآ" دوس دارن بـرآشــون بجـنگــی

دوس دآرن ک احســآس کنن ک خـوآســته شــدن


دیــآلوگ مــآندگـآر
  • زینـب خــآنم
  • يكشنبه ۱ آذر ۹۴
عــرضم ب حضورتون ک !

اینجــآ خـبر خـاصی نــیس : )